Ordet hypnose er egentligt et græsk ord og betyder at sove.

Hypnose minder nok mest af alt om dagdrømmeri. Det er en trancetilstand, hvor alle andre indtryk end dem, hypnotisøren gør gældende, er lukket ude.

 I denne tilstand er man modtagelig over for de forslag, som hypnotisøren giver en - disse er altid aftalt på forhånd - og man kan lade være at følge et forslag, hvis man ikke accepterer det.

Hvad kan en hypnotisør - hypnoterapeut?
Hypnose er først og fremmest et samarbejde mellem hypnotisør og klient.

Som oftest henvender folk sig til en hypnotisør/hypnoterapeut for at opnå en ændring i sin tilstand/sit adfærdsmønster.

 Hypnose er et samarbejde mellem hypnotisør og klient. Et samarbejde, der skal få vores bevidsthed til at tage en pause, mens underbevidstheden overtager kontrollen. Bevidstheden er den del af os, der fortæller os, hvad vi ikke kan. Derfor er det hensigtsmæssigt at få den om på bagsædet.

 Der er mange teorier om underbevidstheden. Man mener, den styrer op til 90% af de ting, vi foretager os. Når en ting er indlært, lagres den i underbevidstheden, som derefter sørger for, at man kan gøre ting - helt uden at tænke over det. Det er særdeles hensigtsmæssigt, når vi taler om at gå, cykle osv., men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det, vi har indlært, skaber problemer for vores daglige liv. Her kan nævnes det at være bange for forskellige ting, følelsen af ikke at være god nok, blandt mange mange andre.

 Personligt oplever jeg Hypnose og hypnoterapi som utroligt stærke redskaber, der kan hjælpe med til at afdække årsager til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og sætte andre mere livsbekræftende adfærdsmønstre i stedet.

  • Hypnose anvendes i dag i større og større grad som alternativ behandling - ofte i kombination med en anden behandling.